Проблема підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну у хворих на інфаркт міокарда без супутнього цукрового діабету: основні концептуальні напрямки

Скибчик В. А., Соломенчук Т.М.

Резюме. У статті представлені результати дослідження, проведеного з метою з’ясування можливих причин підвищення рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) у хворих на інфаркт міокарда (ІМ) без супутнього цукрового діабету і порушення толерантності до глюкози залежно від їх професійної приналежності та наявності інших важливих факторів серцево-судинного ризику. Встановлено, що у кожного четвертого серед 180 обстежених хворих на ІМ спостерігається помірне недіабетичне підвищення рівня HbA1с в межах 6,8–8,2%. Зроблено висновок, що в одних випадках причиною зростання рівня HbA1с є виражені метаболічні порушення, що складають кластер факторів метаболічного синдрому (артеріальна гіпертензія, ожиріння, атерогенна дисліпідемія). В інших випадках воно зумовлене токсичним впливом на організм професійних ксенобіотиків (важкі метали, тетраетилсвинець, ацетонвмісні речовини тощо) та алкоголю і може розглядатись як маркер екзогенних інтоксикацій.

Этот текст доступен только в “Украинский”.