Затверджено індикатори якості надання медичної допомоги

Єрмолова Ю. В.

Резюме. Для стаціонарної допомоги — це переважно летальність і смертність, для амбулаторної — кількість скарг і рівень задоволення населення

Затверджено індикатори якості надання медичної допомогиВідповідно до ст. 11 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Він­ницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» , моніторинг реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві має проводитись з використанням системи індикаторів якості медичної допомоги. На виконання вимог зазначеної статті Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.11.2011 р. № 743 затверджено перелік індикаторів якості медичної допомоги . Документом передбачено окремі індикатори для здійснення моніторингу якості первинної, вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги. Так, на етапі первинної медико-соціальної допомоги за даними відповідних медичних форм буде аналізуватися первинний вихід на інвалідність; кількість випадків малюкової смертності; виявлення візуаль­них форм онкозахворювань в задавнених стадіях і туберкульозу в задавнених стадіях; повнота охоплення населення профілактичними щепленнями та диспансерним наглядом пацієнтів з окремими захворюваннями.

На етапі вторинної медичної допомоги проводитиметься аналіз діяльності лікарень планового, відновного лікування, хоспісів, а також стаціонарного та амбулаторного секторів лікарень інтенсивної терапії. Лікарні планового лікування надаватимуть дані щодо частоти переведених хворих у стаціонари інтенсивної терапії; лікарні відновного лікування — щодо питомої ваги пролікованих реабілітованих повністю і частково; стаціонарний сектор лікарень інтенсивного лікування буде оцінюватися за показниками смертності (материнської, перинатальної, ранньої неонатальної) та летальності (у стаціонарі, а також після операцій на органах черевної порожнини).

Рівень смертності також буде основним показником якості діяльності стаціонарного сектору третинної та екстреної медичної допомоги.

Роботу хоспісів буде оцінено за даними соціологічних досліджень щодо частки пацієнтів, яким було забезпечено контроль над болем.

Якість надання амбулаторної допомоги на вторинному і третинному рівні буде оцінюватися за кількістю скарг та рівнем задоволеності населення наданням медичної допомоги в консультативно-діагностичних центрах (за даними соціологічних досліджень).

Аналіз міжнародного досвіду оцінки і контролю якості медичної допомоги , проведений групою вітчизняних вчених, свідчить, що індикатори використовуються для керування і підвищення якості медичних послуг як на місцевому, так і на державному рівні. Досвід застосування індикаторів у 32 країнах привів до визначення базового набору показників медичних послуг, які є достатньо надійними та можуть порівнюватися при використанні в різних країнах, які беруть участь у розбудові якісної системи охорони здоров’я. Такими індикаторами є, наприклад: частка 5-річної виживаності пацієнток із раком молочної залози, із раком шийки матки, пацієнтів із раком кишечнику; щорічний тест на глікозильований гемоглобін, стан сітківки ока у хворих на цукровий діабет; частка вакцинації від грипу осіб віком старше 65 років; частка курців тощо. Є сподівання, що такі індикатори стануть найближчим часом базовими і в Україні.

Хочеться сподіватися, що наслідком проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві з використанням системи індикаторів якості медичної допомоги стане всебічне охоплення та висвітлення за допомогою індикаторів всіх етапів медичної допомоги населенню з метою безперервного підвищення її якості.

Зазначимо, що відповідно до п. 2 наказу, його дія розповсюджується лише на пілотні регіони.

Юлія Єрмолова

Комментариев нет » Добавить свой